Home arrow Uitgangspunten
Uitgangspunten van Dunamiq B.V. PDF Afdrukken E-mail

Het woord Dunamiq is afgeleid van het Griekse woord dunamis = kracht.

Elk individu, elke organisatie bezit kracht, veel kracht. Hoe deze kracht wordt ingezet is een vraag?

Kracht alleen is echter statisch. Gekozen is om de letter s van Dunamis te vervangen door een q. Het woord Dunamiq. Hierdoor komt er meer beweging in de kracht.

Dat wil Dunamiq bij mensen en binnen organisaties laten gebeuren. De individuele krachten in beweging brengen. Binnen een organisatie deze krachten bundelen en in beweging brengen zodat het ten goede komt aan de cliënten van die organisaties.

De foto die Dunamiq gebruikt als beeldmerk is van een ogenschijnlijke stilstaand water. De onderlaag van een dergelijk glad water kan zeer bedrieglijk zijn. De sterke onderstroom kan je meesleuren. Binnen organisaties is helaas soms ook sprake van een onderstroom. Dunamiq wil daar oog voor hebben en die krachten gebruiken voor kwaliteitsverbetering.

Gedreven en mensgericht
Door het vermogen een zeer brede en toekomstgerichte kijk op zaken te hebben draagt ertoe bij dat Jan Voortman, directeur van Dunamiq, een reputatie heeft als visionair. Het willen winnen is herkenbaar, wat dat betreft is het bedrijf competitief ingesteld. Hierbij is het vindingrijk zijn helpend.

Daarnaast wil het bedrijf een evenwicht bereiken tussen de zorg om mensen aan wie leiding wordt gegeven en het succesvol uitvoeren van de taken.
De zorg aan mensen binnen een bedrijf wordt met gevoel maar niet op gevoel verleend.

 
Copyright (c) 2006 AdVoCom Rijssen
Login