Home arrow Opdrachten
Opdrachten PDF Afdrukken E-mail

Clustermanager ad interim
Organisatie voor Centrale Opvang Asielzoekers Nederland

Opdracht: de integrale verantwoording voor going concern. De voorheen zelfstandige clusters samenvoegen en sturen op stabiliteit en continuïteit in de onrustige, onzekere periode. Een bijdrage leveren aan het te ontwikkelen beleid voor de hele organisatie

Hoofd Activiteitencentrum ad interim
Organisatie voor mensen met een lichamlijke beperking en/of Niet Aangeboren Hersenletsel 

Opdracht: Gedurende zwangerschap/ bevallingsverlof van huidige hoofd de integrale verantwoordelijke taken van hoofd vervullen.  

Hoofd woonvormen ad interim
Organisatie voor mensen met een lichamlijke beperking en/of Niet Aangeboren Hersenletsel 

Opdracht: Gedurende vacature vervanging de integrale verantwoordelijke taken van hoofd vervullen. Tevens een onderzoek doen en met aanbevelingen komen om eenheden een gezond onderdeel van de organisatie te laten zijn.

Regiomanager ad interim
Organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Opdracht: Gedurende ziektevervanging en de daarop aansluitende vacante periode van integraal verantwoordelijke regiomanager alle voorkomende taken vervullen. Voor een 3- tal teams van de 17 teams totaal onderzoek doen en met aanbevelingen komen om de regio een gezond onderdeel van de organisatie te laten zijn.

Zorgmanager ad interim
Een nieuwe jonge organisatie GGZ sector met verslavingsproblematiek.

Opdracht: het zorgmanagement van deze jonge organisatie professionaliseren. Daarnaast de organisatie voorbereiden op de HKZ certificering. Tevens is in de afgelopen periode een traject van CVZ -erkenning voor de functie verblijf gerealiseerd en het aanbestedingstraject begeleidt

Directeur ad interim
Stichting Maatschappelijke Opvang, voor dak en thuislozen en crisisopvang.

Opdracht: na verplicht vertrek van de directeur het geschade vertrouwen herstellen, de interne werkprocessen op orde brengen en de organisatie klaar maken voor een fusie met een andere organisatie. Deze fusie in de eerste maand begeleiden.

Manager dagbesteding ad interim
Organisatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Opdracht: Aanbevelingen doen en begeleiden organisatiewijziging. Uiteindelijk het samenvoegen van 2 dagcentra begeleidt.

Projectleider
Organisatie voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.

Opdracht: Opzetten van 3 nieuwe woonprojecten voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Deze projecten zijn vanaf het idee op papier tot aan het daadwerkelijk er gaan wonen begeleidt.

Zorgmanager ad interim
Organisatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Opdracht: ziektevervanging zorgmanager. Onderzoek naar huidige werkwijze en aanbevelingen doen en dit de eerste maanden begeleiden.

Zorgmanager
Organisatie in de zorg voor mensen met een lichamelijk handicap en/of Niet Aangeboren Hersenletsel.

Integrale management verantwoordelijkheid voor diverse eenheden en ambulante teams.

 
Copyright (c) 2006 AdVoCom Rijssen
Login